Hopp til innhold

Sjømat Norge

Sjømat Norge dekker hele verdikjeden, fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. Medlemmene består av neste 800 bedrifter med 16.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon og biomarin industri.

Medlemsbedriftene er både små lokaleide familiebedrifter og store multinasjonale selskap. Disse har det til felles at de jobber i sjømatområdet og er avhengig av stabile rammebetingelser.

Noen av Sjømat Norges oppgaver:

  • Ivareta medlemmenes felles interesser overfor nasjonale og internasjonale myndigheter og institusjoner og samfunnet for øvrig.
  • Arbeide for at bedriftene skal ha rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker konkurransekraft og lønnsomhet, og dermed gir gode og sikre arbeidsplasser.
  • Arbeide for å styrke næringens kompetanseutvikling og for gode og stabile forhold mellom medlemsbedriftene, de ansatte og deres organisasjoner.
  • Bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen blir hørt gjennom deltakelse i en rekke arrangement, råd og utvalg.
  • Bidra til at næringen framstår på en enhetlig og slagkraftig måte i forhold til myndigheter, forvaltning og opinion.

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for den norske fiskeri- og havbruksnæringen. Sjømat Norge er organisert i avdelinger for havbruk, industri, miljø, helse og kvalitet. I tillegg yter Sjømat Norge støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge representerer næringen i forhandlinger og bidrar til å ivareta medlemmenes felles interesser overfor nasjonale og internasjonale myndigheter og institusjoner. Sjømat Norge er en landsforening i NHO.

For mer informasjon - se sjomatnorge.no